Spokojna przyszłość dzięki fotowoltaice

Zmiany klimatu, rosnąca liczba mieszkańców ziemi, wyczerpujące się zapasy surowców nieodnawialnych, to tylko niektóre bolączki trapiące współczesną cywilizację. Ciągłe niedobory energetyczne zmuszają ludzi do szukania nowych źródeł pozyskiwania energii. Odnawialne rezerwy energetyczne drzemią niewykorzystane w naszej gwieździe dziennej. Tu można upatrywać ratunku.

Trend nazywany nowym kierunkiem

Ludzie od zarania dziejów wykorzystywali naturalne źródła energii. Sposoby były może mniej wydajne, jednak dla potrzeb chwili w pełni wystarczające.

Dziś odświeżony kierunek zdobywania energii nazwany został OZE i promuje wykorzystanie sił przyrody do pozyskiwania energetycznego zastrzyku.

Między wspomnianymi znajdują się sposoby na przetwarzanie światła słońca na moc elektrycznych megawatów. Instalacje fotowoltaiczne przetwarzają fotony promieniowania słonecznego w czystą energię niezanieczyszczającą środowiska naturalnego.

Preferencje geograficzne

Gorzej dziś rozwinięte kraje znajdujące się w strefie „Słonecznego pasa” mają szansę na rozwój dzięki rozwijającej się fotowoltaice. Nakłady na instalacje fotowoltaiczne w strefie wzmożonej operacji słońca są o wiele niższe niż gdzie indziej. Nakłady energetyczne potrzebne do wyprodukowania typowej instalacji fotowoltaicznej zazwyczaj zwracają się w okresie pierwszych dwudziestu czterech miesięcy od uruchomienia systemu. We wspomnianej strefie silnego nasłonecznienia okres energetycznej amortyzacji jest nawet trzy razy szybszy. Co za tym idzie eksploatacja i koszt każdego wyprodukowanego kilowata energii elektrycznej jest o wiele niższy.

Nowoczesnym instalacjom fotowoltaicznym niestraszne jednak i przestrzenie północne ziemskiego globu. Technologie cienkowarstwowe pozwalają skutecznie produkować prąd elektryczny nawet podczas krótkich i pochmurnych dni.

Perspektywy rozwoju

Nieuchronność sytuacji, w której paliwa stałe wyczerpią się, sprawia, że nurt OZE ma trwałe podstawy do rozwoju. Na całym świecie powstają fundusze strukturalne promujące badania i zastosowanie wynalazków umożliwiających zamianę energii żywiołów na postać użyteczną dla człowieka. Z roku na rok rośnie też udział instalacji fotowoltaicznych w ogólnym światowym bilansie energetycznym.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Hymon Energy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here