Jak rozliczyć towary nabyte za granicą

Aby dokonać transakcji z firmami zagranicznymi należącymi do Unii Europejskiej czynni podatnicy VAT, a także Ci, którzy zostali z tego obowiązku zwolnieni muszą zarejestrować się w VAT-UE. Po wypełnieniu stosownego formularza i spełnieniu szeregu wymagań, przedsiębiorąca otrzyma odpowiedni numer NIP.

Jednak w przypadku gdy podatnik został zwolniony z podatku VAT nie będzie musiał rejestrować się w VAT-UE tylko w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Przy takim nabyciu towaru należy dokonać rejestracji w przypadku, gdy nabędzie się rocznie towaru o wartości powyżej 50 000 zł. W przypadku przekroczenia tego progu po rejestracji podatnik nadal pozostanie zwolniony z podatku VAT, ale zostanie wpisany do bazy firm, które dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru.

Zakup towarów za granicą również wymaga zapłacenia podatku VAT. O tym kto w takim przypadku powinien rozliczyć się z podatku decyduje miejsce świadczenia, czyli miejsce, w którym towar zostanie opodatkowany. Dlatego też do odprowadzenia podatku VAT nie zawsze zobowiązany zostaje sprzedawca.

Zakup towarów za granicą można rozróżnić w czterech kategoriach. Może więc być to: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju oraz sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju.

Aby mogło nastąpić wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów musi być spełnione kilka warunków. Nabyte towary muszą być wykorzystane w działalności gospodarczej podatnika, musi nastąpić nabycie prawa do rozporządzania towarami przez nabywcę, strony transakcji muszą mieć odpowiedni status oraz przywóz towarów musi nastąpić z terytorium państwa UE na terytorium Polski. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obowiązek podatkowy następuje w chwili wystawienia faktury VAT lub też może również nastąpić w połowie miesiąca, który nastąpi po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa towarów. To wszystko zależy od tego, czy faktura VAT zostanie wystawiona wcześniej, czy też wcześniej zostanie przekroczony termin połowy miesiąca.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here