Odebranie prawa jazdy kierowcy zawodowemu

Dla wielu osób prawo jazdy jest tylko przydatnym dodatkiem, który pomaga w codziennym życiu. Dla kierowców zawodowych uprawnienia te są jednak niezbędne z racji wykonywanej pracy. Dlatego też ewentualna ich utrata jest bardzo dużym problemem. Co można wówczas zrobić?

Zatrzymanie prawa jazdy kierowcy zawodowemu – kiedy może nastąpić?

Każda osoba, której praca wymaga posiadania odpowiednich uprawnień, powinna o nie dbać. Można przy tym podkreślić, że w przypadku kierowców zawodowych dotyczy to nie tylko prawa jazdy, ale też kwalifikacji zawodowych. O ile jednak te ostatnie przestają obowiązywać jedynie w przypadku ich nieodnowienia w określonym czasie, to pozwolenie na kierowanie pojazdami stracić można z wielu przyczyn. Wymienić w tym przypadku można:

 • Poważne przekroczenie prędkości,
 • Prowadzenie pojazdy w stanie nietrzeźwości lub pod działaniem innych substancji psychoaktywnych,
 • Niezatrzymanie się do kontroli drogowej,
 • Przewożenie większej liczby osób niż to dopuszczalne (o ponad 3 osoby),
 • Prowadzenie pojazdu po zabraniu uprawnień lub orzeczeniu zakazu kierowania,
 • Przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych,
 • Ucieczkę z miejsca wypadku,
 • Fałszowanie lub wpływanie na zapisy tachografu,
 • Spowodowanie wypadku.

Powyższa lista jest oczywiście niepełna. Nie obejmuje ona też sytuacji szczególnych. W pewnych sytuacjach zabranie prawa jazdy może zostać cofnięte – np. gdy złamanie przepisów wynikało z siły konieczności ratowania zdrowia lub życia. Jednak z drugiej strony, w przypadku gdy wykroczenia zostały dokonane po spożyciu alkoholu lub są recydywą, kara może być dużo dotkliwsza.

Jazda samochodem po odebraniu prawa jazdy – o czym trzeba wiedzieć?

Mówiąc o zatrzymaniu prawa jazdy, warto też odpowiedzieć na częste pytanie – czy można jeździć po odebraniu uprawnień? Wbrew pozorom, nie jest ono wcale bezsensowne. W niektórych przypadkach zatrzymanie uprawnień zaczyna bowiem obowiązywać dopiero po 24 godzinach – co umożliwia powrót do domu czy bazy. Z kolei w przypadku, gdy zatrzymanie prawa jazdy odbywa się na podstawie np. odczytu z fotoradaru, kara zaczyna obowiązywać od momentu wydania wyroku.

Utrata prawa jazdy a praca – co trzeba pamiętać?

Jak widać, lista przewin, za które możemy stracić uprawnienia, jest całkiem długa. Co więcej, w większości przepadków są to sytuacje, do których może dojść także podczas jazdy poza godzinami pracy. Dlatego też nie można zapominać, że w przypadku złamania prawa we własnym samochodzie, zabranie uprawnień będzie obowiązywać także na jazdę „zawodową”. Konsekwencje w tym przypadku są z kolei z reguły jednoznaczne. Utrata uprawnień może być przyczyną dyscyplinarnego zwolnienia z pracy. W przypadku niektórych umów może być także przyczyną zerwania współpracy (np. w przypadku B2B). Co jednak ważne, dotyczy to jedynie faktycznej utraty uprawnień – orzeczonej przez sąd. Jeśli dokument został zatrzymany na czas postępowania, to pracownik powinien mieć możliwość wykonywania pracy na innym stanowisku.

Prawo jazdy dla kierowców zawodowych – jak je odzyskać?

Światełkiem w tunelu dla wielu osób będzie fakt, że utrata uprawnień w większości przypadków nie jest dożywotnia. Oznacza to, że po określonym czasie będzie można odzyskać dokument, o ile oczywiście dokona się odpowiednich czynności. Te jednak zależne są także od sytuacji:

 • Zatrzymanie prawa jazdy na rok lub krócej – w takiej sytuacji odbiór dokumentów z reguły jest formalnością. Wystarczy posiadać ważne badania psychologiczne i lekarskie dla kierowców, złożyć odpowiedni wniosek oraz uiścić opłatę za wydanie dokumentu.
 • Zabranie prawa jazdy na ponad rok – wiąże się z poważniejszymi konsekwencjami. Po tym czasie koniecznie jest ponowne podejście do egzaminu teoretycznego i praktycznego.

W tym miejscu trzeba też dodać, że jeśli zabrane prawo jazdy obejmowało kilka kategorii, to konieczne jest odzyskanie ich wszystkich. Przykładowo, jeśli ktoś był kierowcą zawodowym C i D, to musi odbyć nie tylko zwykły kurs kat. B, ale kurs na prawo jazdy kat. C i kurs na prawo jazdy kat. D oraz zdać wszystkie te kwalifikacje. Co więcej, w zasadzie nie ma możliwości skrócenia okresu zatrzymania prawa jazdy. Wyjątkiem od reguły jest sytuacja, gdy przyczyną była jazda po alkoholu. Wówczas po upływie połowy okresu kary (lub 10 lat dla dożywotniego zabrania uprawnień), można wnioskować o zmianę zakresu przedmiotowego zakazu. W praktyce będzie to możliwość kierowania pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową.

Utrata uprawnień do kierowania pojazdami może być bardzo poważnym problemem. Dlatego też najlepszym środkiem zaradczym jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, a w razie problemów niepogarszanie sytuacji nieprzemyślanymi decyzjami – np. o ucieczce z miejsca zdarzenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here