Oddychanie w Polsce szkodzi - słów kilka o zanieczyszczeniu powietrza

Zanieczyszczenie powietrza w naszym kraju nie schodzi w ostatnim czasie z pierwszych stron gazet. Kiedy bowiem zaczęliśmy jako społeczeństwo zwracać uwagę na to co jemy i czym oddychamy, okazało się, że jakość powietrza w Polsce należy do najgorszych w Europie. I choć jest to proces złożony to ogólnie można orzec jest to skutek zapóźnień technologicznych, zarówno w niektórych dziedzinach przemysłu, jak i w gospodarstwach domowych. Chodzi oczywiście o ich ogrzewanie. Wspomniane zapóźnienia to wynik zaniedbań na szczeblu politycznym, mentalności, a przede wszystkim braku pieniędzy. Nie dajmy sobie wmówić, że miliony polaków zanieczyszcza środowisko (czytaj: truje siebie i swoje dzieci) dla przyjemności. Gdyby mieli pieniądze na unowocześnienie przydomowych kotłowni oraz zakup „nowoczesnych” paliw, nie mówiąc już o energii odnawialnej, z pewnością zastosowaliby je w swoim gospodarstwie.

Zwróćmy uwagę jak wiele zrobiono w ostatnich latach w zakresie gospodarki ściekowej, w ciągu kilkunastu lat nadrobiono wieloletnie zapóźnienia. Dlaczego tego samego nie dokonano w zakresie zanieczyszczenia powietrza? Otóż jest to po prostu znacznie trudniejsze. Można powiedzieć, że z powodzeniem poradzono sobie z zanieczyszczeniami emitowanymi przez wielki przemysł, ale za rozdrobnione gospodarstwa zabrano się dopiero w ostatnich latach kiedy raporty smogowe z niektórych polskich miast zaświeciły na czerwono w prasie europejskiej.

Szczególne problemy mamy z zanieczyszczeniem powietrza w zakresie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz pyłu zawieszonego PM10.
Pył PM10 to mieszanina drobin o średnicy nie większej niż 10 μm co sprawia, że nie opadają na glebę a są zawieszone w powietrzu. Ich występowanie wiąże się wprost ze spalaniem paliw, zarówno płynnych jak i stałych. To właśnie w odniesieniu do stężenia tego pyłu Polska, a właściwie jej poszczególne miasta przodują w rankingach. W pyle tym zawieszone mogą być substancje toksyczne, takie jak wspomniane wcześniej wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne wśród których najbardziej znanym jest rakotwórczy benzo[a]piren. Znajdziemy tam również dioksyny, metale ciężkie i ich związki.

Pyły osadzające się układzie oddechowym, wywołują nie tylko nowotwory, czy choroby płuc, ale coraz częściej mówi się o ich niekorzystnym wpływie na cały układ krążenia. Jest to związane z niszczeniem śródbłonka naczyń, co przyczynia się do rozwoju miażdżycy i powikłań naczyniowych w postaci zawałów serca i udarów mózgu. Niekorzystne działanie innych substancji zawieszonych w pyle PM10 to temat rzeka, bo może tam być niemal wszystko.

Nie mamy wątpliwości, że jakość powietrza w Polsce będzie się sukcesywnie poprawiać. Pewnie nie tak szybko, jak byśmy sobie tego życzyli, ale ważne, że temat zauważono, również na poziomie decyzji politycznych. Nie mniej jednak pozostaje nam jeszcze dużo do zrobienia, również w sferze naszej mentalności i przyzwolenia na działania, które bezpośrednio negatywnie wpływają na zdrowie nasze i naszych dzieci.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here